Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre GAME Marketing pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea nr 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa firmei: Str. Gazelei nr 4 Sector 4 Bucuresti.

Magazinfcsb.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe MagazinFCSB.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. MagazinFCStB.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin mailuri, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

MagazinFCSB.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul MagazinFCSB.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

 

Pentru orice nelamuriri nu ezitati sa ne contactati la:

 

mail: magazin[at]magazinfcsb.ro 
tel: 0725 368 247 (luni-vineri intre 11:00 si 18:00)
facebook.com/MagazinulSuporterilorStelisti

 

 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostril au urmatoarele drepturi:


1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE pentru protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Noi vă asigurăm că prelucrăm date cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii:

-         datele dumneavoastră sunt în siguranță

-         dețineti mereu controlul asupra datelor

-         utilizăm aceste date strict pentru a va trimite coletele solicitate

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro